Mathesso do každé základní školy

Vážení učitelé,

chtít to nejlepší pro naše děti by nemělo být pouhou frází. Kvalitní vzdělání je pro udržitelnost a prosperitu moderní společnosti podmínkou naprosto nezbytnou. A právě Vy jste v první linii tohoto procesu.

Měli bychom najít energii a odvahu hledat nové cesty, jak zlepšit celkovou úroveň vzdělávání. Důraz je třeba klást na racionální myšlení, ale zároveň podporovat intuici i emotivní cítění dětí. Pro děti musí být škola také mnohem více hrou a méně povinností.

Karel Janeček více než 14 let aktivně podporuje vědu, výzkum a vzdělání jak prostřednictvím nadací, tak osobně. Unikátní je například školní participativní rozpočtování, které v dětech rozvíjí jejich vztah ke svobodě a demokracii. Nejnovějším projektem je edukativní hra Mathesso, která může proměnit – a my věříme, že promění – matematiku v báječně zábavnou hru.

To nejlepší si přejeme s Karlem Janečkem pro všechny naše děti, a proto se rozhodl, jako hlavní propagátor této myšlenky, věnovat Mathesso do všech základních škol v České republice.

Zároveň jsme pro Vás a Vaše kolegy připravili pravidelné „Mathesso eventy“, na kterých se dozvíte o této hře vše, co Vás zajímá, a zároveň si sami vyzkoušíte, jak se každou další hrou tříbí Vaše strategie a pochopení základní myšlenky.