O Mathesso

Čo je to Mathesso

Základná myšlienka spočíva v aktivácií kognitívnych procesov zodpovedných za vznik a rozvoj matematickej intuície. Mathesso pracuje s deťmi najmä na podvedomej úrovni a pomocou bazálnej aritmetiky im približuje vybrané matematické operácie.

Cieľom hry je aktivovať kognitívne procesy zodpovedné za vznik a rozvoj matematickej intuície. Hra Mathesso pôsobí na deti najmä na podvedomej úrovni a využíva základnú aritmetiku na oboznámenie sa s vybranými matematickými operáciami.

Zdroj Forbes

Deti

Drahé deti, milí priatelia,

Kedysi dávno v dávnej histórii ľudstva boli časy, keď ľudia nepoznali ako počítať. Nevedeli spočítať ovce na pastve ani spravodlivo rozdeliť bochník chleba. Nevedeli povedať, koľko majú detí a či majú pre ne dosť jedla. Nevedeli ani spočítať, koľko dní zostáva do začiatku jari. Predstavte si, že sedeli v mrazivej chalupe bez ďalšieho jedla a netušili, ako dlho bude sneh trvala snehová búrka, pretože jediná premenná, s ktorou mohli pracovať, bola včera alebo zajtra. Dva dni predtým boli pre nich rovnaké ako minulý rok. A to všetko preto, že matematika ešte neexistovala. Prvé veľmi neisté náznaky matematiky sa začali objavovať už v praveku, ale skutočne sa zrodila až v starovekom Grécku. Odvtedy sa vyvíjala. Dnes je to doslova všade. V každom predmete okolo nás a v každom okamihu nášho života. Bez matematiky by sme nemohli postaviť dom ani uvariť čaj. Nemali by sme autá ani lietadlá ani sprchy či kolotoče. Bez matematiky by sme nemohli telefonovať a viac vážne by sme nemohli pozerať rozprávky! Všetko, čo si viete predstaviť, je doslova presiaknuté matematikou. Je smutné, že väčšina detí nemá matematiku rada napriek tomu, aká je dôležitá. Boja sa jej, nerozumejú jej a nikdy sa ju poriadne nenaučia. A potom im chýba celý ich život. A preto sme sa s kolegami vedcami v našej nadácii rozhodli preskúmať, prečo je to tak.

Prečo sa deti tak rady učia rozprávať, maľovať, písať a čítať každú hádanku a čokoľvek zaujímavé, ale nie matematiku, ktorá je samotnou podstatou zaujímavosť? Ako je možné, že nevidia jej vnútornú krásu a napriek všetkému úsiliu rodičov a učiteľov a napriek všetkým pozitívnym a dôležitým spôsobom, ako sa ktoré matematika zlepšuje náš život, ju väčšina ľudí nenávidí?

A tak sme skúmali a skúmali, hovorili s deťmi aj dospelými a analyzovali až sme o mnoho rokov neskôr v jeden krásny jarný deň na všetko prišli.

Zistili sme, ako sa u malých detí rozvíja schopnosť vnímať čísla a predovšetkým, čo spôsobuje, že v určitom okamihu prestávajú s číslami dobre vychádzať. A ako sa to nepochopenie prechádza do nedostatku sebadôvery a ako sa deti postupne vyvinúť akúsi alergiu na čísla a potom už o nich nikdy nechcú počuť. Preto sme dali hlavy dohromady a zobrali sme všetky naše výskumy, zistenia a pozorovania a po mnohých rokoch sme vytvorili univerzálnu matematickú hru, v ktorej hráči nemusia počítať a dokonca ani nemusia poznať čísla. Hru, ktorá dokáže vyriešiť všetky nedorozumenia. Hru, ktorá baví deti aj dospelých a ktorá ich nielen naučí počítať, ale predovšetkým predovšetkým otvára cestu k skutočnej matematike. Pretože počítanie a matematika nie sú to isté. Toto je prvé z mnohých nedorozumení, ktoré sa hrou Mathesso vyjasnia.

Postavička

Najdôležitejším princípom Mathessa je reverzná synestézia. Ako komplikované, ako by to mohlo znieť, samotná synestézia je dobre známa. Je to jav, keď si ľudia spájajú určité zmyslové vnemy s inými. Napríklad schopnosť vnímať hudbu tak, že farby alebo vône sú vnímané súčasne s tónmi. Niektorí z najväčších matematických géniov, ktorí vedia spočítať číslo pí na tisíc dvestodvadsaťjeden desatinných miest, sa majú túto schopnosť a využívajú ju. Túto schopnosť však získali neznámym a nepredvídateľnej spôsobom. „Nie„, povedali sme si. Čo keby sme farby používali nejakým zmysluplným spôsobom namiesto ťažko vysvetliteľné číselný systém? Napríklad tak, že každá číslica bude reprezentovaná inou farbou. Táto zdanlivo triviálna zámena otvára úplne novú úroveň vyučovania matematiky.

V mladosti sme sa všetci učili násobilku naspamäť, až kým sme ju nevedeli naspamäť. Dôvodom je, že pôvod násobenia je empirický a nie, ako si väčšina ľudí myslí, nejaký múdry magický vzorec. Áno, absolútny základ matematiky, aritmetika, je tisícročia stará pozorovanie miliónov ľudí, ktorí postupne zistili, že ak sú tri osoby, nikdy si spravodlivo nerozdelia dve ovce. Ak by boli štyria, dokázali by sa dohodnúť. Rozdelili by sa na dve skupiny po dvoch, každá skupina by si vzala jednu ovcu a hotovo. Mierové riešenie. Ale zase, ak by ich bolo päť a snažili by sa rozdeliť dve ovce, vznikol by konflikt. A konflikt by bol tým vážnejší, čím menej oviec by bolo na rozdelenie.

Celá aritmetika je totiž založená na súbore pozorovaných základných vlastností rôznych druhov situácií. Tieto pozorovania tvoria tabuľku násobenia. A to je jadro problému. Lebo tam neexistuje iný spôsob, ako získať poznatky tohto veľmi dlhého a veľmi nudného radu veľmi podobných stĺpcov ľahko zameniteľných znakov ako zapamätať si ho. Preto sa nemožno čudovať, že to deti nebaví. A ak ich to nebaví, môžu považovať za veľmi ťažké sa ju naučiť. Čím sú mladšie, tým je to ťažšie. Ďalším problémom je neprimeraný tlak na výkon a z toho vyplývajúce nízke sebavedomie. A čo je najdôležitejšie, príliš skoré prechod z aritmetiky na matematiku, ktorú jednoducho nemožno plne pochopiť bez dokonalého zvládnutia základov. Vzniká tak začarovaný kruh, ktorého výsledky tak dobre poznáme.

A tak sme si povedali hmmm a aha! a potom ďalšie hmmm a potom niekoľko ďalších aha a potom jedno veľmi dlhé hmmmmm.

Postavička

A my sme prišli s nápadom premeniť celý aritmetický aparát na hru podobnú pexeso (pamäťová hra). Pexeso je zábava pre deti. Vďaka ich výnimočnej pamäti, sú v ňom naozaj dobré, a preto ho majú rady. Základný princíp hry Mathesso je rovnaký - nájsť dva džetóny, ktoré sú rovnaké. Nezáleží na tom, aké čudné malé črievičky na hornej a dolnej časti jetonov znamenajú (tie čiarky znamenajú čísla). A takto sme im celú aritmetiku vtlačíme do ich mentálneho systému tak ľahko, ako keby boli učia rozprávať. Pomocou špeciálneho farebného pravítka budú deti ľahko nahrádzať čísla s farbami, a tak sa naučia čísla ako vedľajší produkt hry. Ale nemáme im to všetko hovoriť. Nemusíme ich zaťažovať ani tým, že hraním tejto hry si vytvoria základný algoritmický systém, ktorý zahŕňa ich podvedomé znalosti všetkých čísel, násobenie, delenie, mocniny, prvočísla, Fibonnacciho čísla, faktoriály a ďalšie. Nebudeme ich trápiť ani existenciou fenoménu nuly a jej špecifikami. Jednoducho ich necháme hrať sa.

Táto výnimočná hra je výsledkom viac ako desaťročného výskumu myslenia, a jej účinok je neoceniteľný napriek jej relatívnej triviálnosti. Ak sa budú dodržiavať metodické postupy, ktoré sme vypracovali, deti získajú nielen základné pochopenie aritmetiky, ale aj hlbokú matematickú intuíciu a procedurálne logiku. Hra má totiž zásadný presah do teórie čísel a teórie hier. Vyššie varianty hry Mathesso (pozri pravidlá) vyžadujú neustále sa meniacu stratégiu v závislosti od počtu hráčov a poradia, v akom hráči hrajú. V každom ťahu môžu hráči odhaliť buď jeden, alebo dva karty podľa vlastného uváženia. Vo vyšších verziách hry Mathesso je totiž potrebné zvážiť zahrnúť stránku . pravdepodobnosť, s akou hráč nájde dve rovnaké karty, aj to, že jeho ťah dáva čo najmenej poradil ostatným hráčom. Pochopenie rôznych stratégií vo vyšších verziách sa stáva kľúčovým a vzniká celkom prirodzene. Napriek tomu týmto pripomíname, že sme stále hovoríme o hraní pamäťovej hry. Nič z toho, čo je tu opísané, si nevyžaduje žiadne matematické znalosti. Podľa hraním hry prichádza intuitívne pochopenie pravdepodobnostného kalkulu, strategického uvažovania, rizika fluktuácie, a schopnosť reflexívnych výpočtov a paralelného myslenia. A čo je najdôležitejšie, pochopenie toho, aká je matematika krásna a že jej krása jednoducho nie je náhoda. Táto krása sama o sebe nie je náhodná.

Ďalšími bonusmi pri hraní Mathessa sú pokročilá koncentrácia a schopnosť orientovať sa v vo veľkom množstve mätúcich informácií. Deti si tiež precvičujú pamäť a jemnú motoriku.

Hoci je Mathesso špeciálne navrhnuté tak, aby ho mohli hrať predškoláci, ktorí sa ešte nenaučili čítať a písať, staršie deti a dospelí aj pre nich je to hra, ktorá im veľmi otvorí myseľ. Aby sa však vyššie uvedené účinky dostavili, je potrebné dodržiavať metodické postupy a predovšetkým hru pravidelne precvičovať. na pravidelnej báze. Nie je to zázračná pilulka a na dosiahnutie plného účinku, ktorý Mathesso ponúka, si vyžaduje určité určité úsilie. Čím viac aktívnych blokád v matematike, tým viac úsilia si bude vyžadovať ich odstránenie. Nemusíte sa však obávať. Účinok sa dostaví vždy dostaví. Musíte len vytrvať a hrať sa.

Postavička

Namiesto učenia násobilky môžu rodičia tráviť čas s deťmi hrou. Mathesso. Naučia svoje deti a dokonca aj seba neporovnateľne viac za neporovnateľne kratší čas. Zaručujeme vám, že sa pri tom zabavíte. Na začiatku je dôležité hrať ľahšie varianty s menším počtom džetónov (pozri pravidlá) a nehanbiť sa použiť farebné pravítko vždy, keď stratíte istotu. Čím menej jetonov zostane na stole, tým viac paralelných výpočtov. Ak sa v pravidlách stratíte, vždy môžete prejsť na obyčajnú pamäť hru a orientovať sa podľa pozície jettonov. Ak sa vám hra zdá príliš zložitá, znížte počet jettonov s ktorými hráte. Ak prekonáte počiatočnú neistotu a vytrváte, zistíte, že Mathesso sa rovná šachovej hre svojou zložitosťou. Krása hry Mathesso spočíva v jej logickej štruktúre, ktorá funguje na najzákladnejšej úrovni uvažovania. Dva krát štyri sa jednoducho rovná osem a nie je za tým žiadna hlbšia myšlienka alebo analógia. Na podvedomej úrovni sa tak vylaďuje zdrojový kód logického myslenia a jeho účinnosť sa zvyšuje výrazne zvyšuje. V jednoduchosti je krása. A Mathesso funguje tým najjednoduchším možným spôsobom s tými najzložitejšími javom vo vesmíre. Premýšľanie.

Znie to neuveriteľne?

Áno, je to tak.

Ale ako táto hra krásne ukazuje.

Nebolo by logické to nevyskúšať...:)

Postavička